MENU

Положення про апеляційну комісію«ЗАТВЕРДЖУЮ»:
Голова Приймальної комісії
Миколаївського муніципального
академічного коледжу

________________ П.В. Кулішенко
«___»________________ 20____ р.

ПОЛОЖЕННЯ
про апеляційну комісію
Миколаївського муніципального академічного коледжу


Апеляційна комісія створюється для вирішення і розгляду апеляцій абітурієнтів.

Головою апеляційної комісії призначається заступник директора з НВР коледжу.

Склад апеляційної комісії формується з числа провідних педагогічних працівників коледжу та вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами приймальної комісії коледжу.

Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки, отриманої на вступному випробуванні у коледжі, повинна подаватись особисто в день оголошення результатів, але не пізніше, ніж за добу до оголошення списку рекомендованих до зарахування.

Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило, в присутності вступника.

Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляції не допускається.

Порядок подання і розгляду апеляцій повинен бути доведений через засоби наочної інформації (масової інформації) до відома абітурієнтів до початку вступних випробувань.Голова апеляційної комісії:                                                                                                              Д.В. Лукьяненко

Hosted by uCoz