MENU

Обсяги прийому та обсяги державного (регіонального, місцевого) замовлення

1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за кожною спеціальністю. Прийом на навчання на другий та наступні курси здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу.

Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за кожною спеціальністю обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.

2. Прийом на навчання за державним (регіональним, місцевим) замовленням здійснюється на спеціальності та форми навчання, за якими воно сформоване Кабінетом Міністрів України (регіональним, місцевим замовником). Міністерство освіти і науки України, інші державні, регіональні (місцеві) замовники здійснюють розміщення державного (регіонального, місцевого) замовлення в розрізі закладів освіти, спеціальностей (спеціалізацій, конкурсних пропозицій), форм навчання та основи здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Розподіл державного (регіонального, місцевого) замовлення між основними конкурсними пропозиціями в межах відповідної спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації) ММАК здійснюють самостійно.

3. Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні конкурсні пропозиції визначається ММАК у межах різниці між ліцензованим обсягом з урахуванням його поділу за формами навчання та загальним обсягом державного, регіонального або місцевого замовлення. Цей обсяг може коригуватись з урахуванням фактичного виконання державного (регіонального, місцевого) замовлення.

Обсяг прийому на не бюджетну конкурсну пропозицію визначається ММАК у межах ліцензованого обсягу.

4. Обсяги квоти-1, квоти-2 для основних конкурсних пропозицій встановлюється в межах 10% і 20% відповідно (але не менше одного місця) загального обсягу державного (регіонального, місцевого) замовлення за основними конкурсними пропозиціями і оголошується одночасно з оголошенням загального обсягу державного (регіонального, місцевого) замовлення.

Хостинг від uCoz