MENU

Пoложення про державну атестацію студентів


МИКОЛАЇВСЬКИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ КОЛЕДЖ


СХВАЛЕНО
ЗАТВЕРДЖЕНО
"ЗАТВЕРДЖУЮ”
Методичною радою
ММАК
Педагогічною радою ММАК
В.о. дидиректора ММАК
Протокол № _____
Протокол № _____
__________________
"____”______2015р.
"_____”_____2015р.
П.В. Кулішенко "_____”_______2015р.

ПОЛОЖЕННЯ

про державну атестацію студентів1. ВСТУПНА ЧАСТИНА

Положення розроблено на підставі:
– Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту»;
– Статуту ММАК;
– Положення про організацію навчального процесу у ММАК;
– Положення про порядок створення та організацію роботи державної екзаменаційної комісії у вищих навчальних закладах України» (наказ Міністерства освіти і науки України від 24.05.2013 р. № 584);
– Порядку замовлення документів про освіту державного зразка, видачі та обліку їх карток» (наказ Міністерства освіти і науки України від 13.08.2007 р. № 737).

Положення є нормативним документом ММАК, який визначає вимоги до організації державної атестації випускників, підготовка яких здійснюється в коледжі.

Положення регламентує діяльність підрозділів коледжу та їхніх керівників з організації та проведення державної атестації випускників, а також обов’язки студентів-випускників, педагогічних працівників, рецензентів, голів та членів державних екзаменаційних комісій.

На підставі цього Положення випускові циклові комісії розробляють комплекти документів щодо проведення державної атестації та методичні рекомендації, які конкретизують вимоги до відповідних дипломних робіт випускників з урахуванням специфіки певної спеціальності.

Завантажити повну версію Пoложення про державну атестацію студентів

Hosted by uCoz