MENU

Загальна інформація

В Україні, як і в багатьох європейських країнах, освіта й культура є найважливішими галузями соціальної сфери, що детермінують напрями та пріоритети розвитку суспільства і держави. Такі освітні тенденції репрезентовано у законодавчо-нормативних актах України, зокрема в законах України «Про освіту», «Про вищу освіту» та «Про загальну середню освіту». Систему концептуальних ідей щодо розроблення та реалізації базових стратегій розкрито в Національній доктрині розвитку освіти, Наказі МОН України «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання в старшій школі» та інших важливих документах.

Метою державної освітньої політики України на сучасному етапі її інтеграції до європейської та світової спільноти є «створення умов для розвитку особистості й творчої самореалізації кожного громадянина, виховання покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати й примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства». Тому у 2010 році за підсумками педагогічного експерименту на базі старшої школи Миколаївської спеціалізованої школи «Академія дитячої творчості» створено Миколаївський муніципальний академічний коледж. Пізніше, у 2012 році за ініціативи директора школи Ганни Матвєєвої, за підтримки Управління освіти Миколаївської міської ради, рішенням виконкому Миколаївської міської ради створено абсолютно новий тип навчального закладу – навчально-виховний комплекс «Школа-коледж» шляхом об’єднання Миколаївської спеціалізованої школи «Академія дитячої творчості» й Миколаївського муніципального академічного коледжу.

Інноваційність нової моделі полягає у збільшенні ефективності педагогічної діяльності та в удосконаленні цілісної системи навчання, виховання, професійного самовизначення підростаючого покоління. Ця модель надає можливість забезпечити реалізацію права громадян на здобуття не лише загальної середньої освіти, а й професійної. Випускник комплексу має унікальну можливість разом з атестатом про повну загальну середню освіту отримувати диплом освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» зі спеціальності «Акторське мистецтво» чи «Декоративно-прикладне мистецтво».

Миколаївський муніципальний академічний коледж є вищим навчальним закладом комунальної форми власності створений для виявлення творчої, обдарованої молоді серед учнів середньої шкільної освіти для можливості подальшого навчання та прояву своїх обдарувань, потенціальних інтелектуальних здібностей. А інноваційною особливістю співпраці «Миколаївської спеціалізованої школи «Академія дитячої творчості» та Миколаївського муніципального академічного коледжу є те, що в процесі навчання в школі з отриманням середньої освіти, учні можуть паралельно навчатись у коледжі отримати кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра).

За результатами експертизи рішенням Державної атестаційної комісії від 26. 04. 2012 р. (протокол № 95, наказ Міністерства освіти і науки молоді і спорту України від 27.04.2012 № 1485 – Л) коледжем отримано ліцензію на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до «молодшого спеціаліста»:

- «Декоративно-прикладне мистецтво»
- «Акторське мистецтво»

Окрім цього, для раціонального поєднання базового освітньо-виховного компоненту з профільною художньо-естетичною освітою в системі ступеневої підготовки професійних фахівців за наскрізними навчальними планами та програмами Миколаївська міська рада рішенням від 05 липня 2012 р. за № 18/6 створила навчальний заклад за єдиною структурою: «навчально-виховний комплекс: спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів мистецтв і прикладних ремесел – Миколаївський муніципальний академічний коледж» шляхом об’єднання школи й коледжу.

З 2016 року коледж відповідно до наказу Міністерства освіти та науки України змінив шифри і назви спеціальностей і здійснив набір в 2016/2017 навчальному році за наступними спеціальностями:

- 026 «Образотворче, декоративно-прикладне мистецтво та реставрація»
- 023 «Сценічне мистецтво» (спеціалізація «Акторське мистецтво»)

Навчання здійснюється на базі 9 та 11 класів (за різним терміном навчання) з правом надання повної загальної середньої освіти.

Унікальність й інноваційність навчально-виховного комплексу «Школа-колеж «Академія дитячої творчості» полягає в тому, що поєднання загальноосвітнього та вищого навчального закладу, вимагає більш ретельного й уважного підходу до організації навчально-виховного процесу, науково-методичної роботи з педагогічними працівниками тощо. Ідея такого синтезу сприяє створенню умов як для формування творчої особистості дитини (починаючи з молодшого шкільного віку і до компетентного фахівця, готового до життя у сучасних соціально-економічних умовах), так і для розвитку педагогічної майстерності вчителя.

У коледжі працює 57 співробітників, у т.ч. 46 педагогічні працівники.

Серед викладачів: 3 кандидата наук (7%), 19– вищої категорії (41%), – 11 першої (24%); 13 працюють на постійній основі і мають відповідну фахову підготовку (100%).

Студенти мають можливість навчатись у таких відомих особистостей , як Заслужений художник України Купцова Тетяна Михайлівна, Заслужений діяч мистецтв України Іваницька Лідія Іванівна, Заслужений діяч мистецтв України Кравченко Микола Антонович.

Hosted by uCoz