MENU
П Р О Г Р А М А
вступного випробування
з акторського мистецтва для абітурієнтів
за спеціальністю 026 «Сценічне мистецтво»
(на основі базової та повної загальної середньої освіти)


Вступне випробування з акторського мистецтва проводиться з метою виявлення вступників, спроможних під час навчання в ММАК досягти відповідного професійного рівня майстерності та отримати необхідні знання та уміння для подальшої самостійної творчої діяльності в галузі театрального мистецтва.

Абітурієнти, які обрали спеціальність «Акторське мистецтво» повинні мати творчі здібності, виявити відповідні фахові уміння, необхідні знання у галузі акторського мистецтва, української і світової літератури.

Загальні положення

1. До вступного випробування (творчого конкурсу) на денну форму навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст допускаються особи, які здобули базову або повну загальну середню освіту.
2. Оцінювання знань вступників здійснюється за шкалою від 1 до 12 балів для вступників на основі базової загальної середньої освіти та від 0 до 100 балів для вступників на основі повної загальної середньої освіти.
3. Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість отриманих ним балів у творчому конкурсі складає не менше 4.
4. Вступні випробування проводяться не менш як 3 членами екзаменаційної комісії.

Вступне випробування (творчий конкурс) зі спеціальності «Акторське мистецтво» складається з двох етапів:
І. Перевірка акторських даних (виконання літературного твору, показ етюду на безпредметну і безсловесну дію);
ІІ. Співбесіда на виявлення загального культурного рівня, обізнаності з питань суспільно-політичного життя, літератури й мистецтва, сучасного театрального процесу, виконання пісні, танцю.

Перед фаховим випробуванням вступники повинні пройти попередні консультації, на яких узгоджується обраний для виконання репертуар, питання технічного забезпечення, музичного супроводу виконання вокальних та хореографічних творів.

І. Перевірка акторських даних.

Вступник повинен прочитати уривок з художньої прози, вірш, байку, виконати монолог з п’єси. В ході випробування (творчого конкурсу) перевіряються спостережливість вступника, його внутрішнє бачення, творча увага та уява, емоційна пам’ять, почуття правди.

Для сценічного виконання вступнику рекомендується:
- художня проза ( до 2 хв.)- опис явища, події, проблеми, портрета тощо;
- вірш (до 2 хв.) - громадянська, інтимна чи пейзажна лірика;
- байка (до 2 хв.) з яскраво вираженим конфліктом, авторською та прямою мовою, алегоричними образами, мораллю;
- монолог ( до 3 хв.) з зарубіжної чи української драматургії.

Репертуар для вступного випробування (творчого конкурсу) вступник вибирає самостійно і готує для показу заздалегідь.

Вступник повинен виконати акторський етюд (без предметів, речей).

З метою більш повного вияву творчих здібностей екзаменаційна комісія має право давати вступникові завдання, які не виходять за межі запропонованої програми.

Таблиця оцінювання І етапу фахового випробування
«Перевірка акторських даних»

Оцінка бальною

шкалою

 

Критерії оцінювання знань абітурієнтів

 

Низький рівень

(1- 3 бали; 0 – 25 балів)

Вступник не підготував до показу репертуар, не впевнений у виконанні тексту. Виявляє лише окремі творчі дані. Невпевнено почувається у запропонованих обставинах етюду, дія нелогічна, виявляється м’язовий затиск.

Середній рівень

(4-6 балів; 26 – 50 балів)

Вступник підготував до показу не всі обов’язкові твори, демонструє слабкий рівень майстерності виконання. Допускає порушення логіки. Має недостатні творчі дані. Демонструє зображення сценічної дії, не вірить у запропоновані обставини.

Достатній рівень

(7-9 балів; 51 – 75 балів)

Вступник добре підготував репертуар до показу. Має добрі творчі дані і певні недоліки у виконавський майстерності.

Високий рівень

( 10-12 балів; 76 – 100 балів)

Вступник бездоганно виконує репертуар, демонструє блискучі творчі дані, в тому числі в інших видах мистецтва. Володіє сценічною імпровізацією.

Акторський етюд логічний, має сюжет, точну і органічну сценічну дію, виразні пристосування і яскраві оцінки фактів.

ІІ. Співбесіда, виконання пісні, танцю

Передбачає співбесіду на виявлення загального культурного рівня вступника, його обізнаності з питань суспільно-політичного життя, літератури й мистецтва, сучасного театрального процесу.

Орієнтовні питання співбесіди:

• Яку роль у театрі Ви мрієте зіграти?
• Якщо у вас є мрія, яка вона, які шляхи потрібні для її здійснення?
• Чому Ви обрали для навчання Миколаївський Муніципальний академічний коледж?
• Які риси характеру особистості, його якості, імпонують вам?
• Які риси характеру особистості, його якості, є для Вас негативними?
• Цитата, яка виражає Ваш життєвий світогляд.
• Ваш улюблений актор. Чим він Вам імпонує?
• Які національності мешкають на території Миколаївської області?
• Пояснить значення кольорів у Державному Прапорі України.
• Які світові релігії Ви знаєте?
• Перелічите театри нашого міста, відвідані вистави?
• Яких акторів нашого міста Ви знаєте?
• Назвіть 10 театральних професій.
• Яких українських і зарубіжних режисерів Ви знаєте?
• Якими професійними навичками, на Вашу думку, повинен володіти актор?
• Як закінчується афоризм «Немає маленьких ролей, є маленькі…» Поясніть його значення
• Пояснить поняття «дзеркало сцени».
• Розкрийте суть поняття «етюд».
• Які сучасні хореографічні жанри Ви знаєте?
• Які сучасні музичні жанри Ви знаєте?
• Які українські та світові письменники Вам подобаються?
• Який літературний твір Ви прочитали останнім часом, про що він?
• Чому театр називають мистецтвом «синтетичним»?
• Ваші вподобання щодо класичної музики.

Для вияву пластичних, ритмічних та вокальних даних вступник має виконати фрагмент вибраного ним танцю (класичного, народного, естрадного чи спортивного), заспівати пісню (с фонограмою, або a capella)

Таблиця оцінювання ІІ етапу фахового випробування
«Співбесіда, пісня, танець»

Оцінка за бальною

шкалою

 

Критерії оцінювання знань абітурієнтів

 

Низький рівень

(1- 3 бали; 0 – 25 балів)

Вступник не виявив музичних і ритмічних даних. Не орієнтується в питаннях співбесіди загальнокультурного характеру

Середній рівень

(4-6 балів; 26 – 50 балів)

Вступник виявляє слабкі музичні та пластичні дані, має недостатні творчі дані. Виявляє недостатньо обізнаність у галузі театрального та інших видів мистецтва.

Достатній рівень

(7-9 балів; 51 – 75 балів)

Вступник добре володіє тілом та голосом, має музичний слух, ритмічні дані, добре рухається під музику, Має достатній загальнокультурний рівень, орієнтується у течіях суспільно-політичного життя, впевнено володіє певною театральною термінологією, демонструє обізнаність в суміжних видах мистецтва.

Високий рівень

( 10-12 балів; 76 – 100 балів)

Вступник бездоганно виконує пісню, танець. Демонструє блискучі вокальні та пластично-ритмічні дані, бездоганне володіння тілом та голосом. Вільно орієнтується в питаннях суспільно-політичного життя, літератури й мистецтва, сучасного театрального процесу, має свою точку зору на сучасні події.Голова предметної комісії                                                                              Л.О. Курмель

Hosted by uCoz