MENU

П Р О Г Р А М А
творчого конкурсу з рисунка і композиції
для абітурієнтів спеціальності

023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

(на основі базової і повної загальної середньої освіти)

ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ
з рисунка і композиції


1. Загальні положення

Відповідно до Правил прийому до Миколаївського муніципального академічного коледжу у 2015 році творчий конкурс з рисунка і композиції проводиться для абітурієнтів, що вступають на спеціальність 5.02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво».

Творчий конкурс складається з двох частин і проводиться в два етапи.

Перша частина конкурсу – конкурс із рисунка: тривалість 3 астрономічні години. Для абітурієнтів, що вступають на основі базової загальної середньої освіти вступні роботи оцінюються за шкалою від 1 до 12 балів; для абітурієнтів, що вступають на основі повної загальної середньої освіти, роботи оцінюються за шкалою від 1 до 100 балів.

Друга частина творчого конкурсу – конкурс з композиції: тривалість 4 астрономічні години. Для абітурієнтів, що вступають на основі базової загальної середньої освіти вступні роботи оцінюються за шкалою від 1 до 12 балів; для абітурієнтів, що вступають на основі повної загальної середньої освіти, роботи оцінюються за шкалою від 1 до 100 балів.

Завдання з рисунку виконується на аркуші формату А-3. Абітурієнт повинен мати із собою: папір, графітні олівці твердості НВ, кнопки, ластик тощо.

Завдання з композиції виконується на аркуші формату А-3. Абітурієнт повинен мати із собою: папір, фарби акварель чи гуаш, туш, гелеву ручку, олівець, циркуль, лінійку, ластик.

Загальний бал творчого конкурсу розраховується як сума балів за кожну частину творчого конкурсу.

2. Конкурс з рисунку

2.1. Загальні положення

Рисунок є основою вивчення всіх образотворчих дисциплін у мистецьких навчальних закладах. Йому належить важлива роль у системі професійної підготовки фахівців спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво».

Рисунок як навчальна дисципліна, є органічною складовою живопису, композиції, пластичної анатомії, скульптури та інших фахових дисциплін, формує навички професійної підготовки фахівця.

Рисунок дає можливість визначити здатність та здібність абітурієнта до майбутньої навчальної та творчої професійної діяльності.

Роботи абітурієнтів визначають якість підготовки студентів, їх природне обдарування та здатність здобувати освіту з обраної спеціальності, успішно вирішувати технологічні та виробничі функції у ринкових умовах.

Вступна робота з рисунка передбачає:

- постановку та компоновку рисунка, розміщення зображення на площині , визначення масштабу предметів натюрморту відносно заданого формату;
- побудову зображення з визначенням пропорцій, лінійно-конструктивного розбору, передачу об’єму та простору за допомогою положень візуальної перспективи;
- виявлення форми та матеріальності предметів засобами лінії, світлотіні та тону;
- узагальнення зображення та надання рисунку плановості і цільності.

Робота з рисунка виконується за 3 астрономічні години й оцінюється предметною комісією у складі не менше трьох осіб за відповідно затвердженими критеріями оцінювання.

Постановка з рисунка для творчого конкурсу – натюрморт із трьох предметів, який включає предмети побуту.

Завдання: натюрморт із трьох предметів локального кольору, нескладної форми, на нейтральному тлі. Освітлення денне бокове.

2.2. Під час конкурсу вступник повинен:
1. Композиційно правильно організувати площину аркуша.
2. Правильно передати пропорції предметів.
3. Конструктивно побудувати форму предметів, показати площину, на якій вони розташовані.
4. Методом штриховки за допомогою світлотіні передати об'єм предметів, характер освітлення, світлові відмінності.
5. Цілісно зобразити постановку.
6. Проявити культуру подачі та відповідну техніку виконання, володіння засобами рисунку, дотримуватись послідовності ведення роботи.

2.3. Критерії оцінювання роботи


12 балів


(96 – 100)

Абітурієнт демонструє високі природні здібності, системні знання в галузі рисунка, фахово володіє навичками та уміннями малювання з натури, веде роботу послідовно. Композиція організована правильно, точно передані пропорції предметів, конструктивно побудована форма, показана площина, на якій розташовані предмети. Методом штриховки за допомогою світлотіні переданий об'єм предметів, характер освітлення, світлові відмінності; робота цілісна; техніка виконання і культура подачі висока.

11 балів


(91 – 95)

Абітурієнт обдарований, фахово володіє навичками та уміннями малювати з натури, веде роботу послідовно. Композиція правильно організована, передані пропорції предметів, конструктивно побудована форма, показана площина, на якій розташовані предмети. Методом штриховки за допомогою світлотіні переданий об'єм предметів, характер освітлення, світлові відмінності. Робота цілісна; техніка виконання і культура подачі висока.

10 балів


(81 – 90)

Абітурієнт володіє навичками та уміннями малювати з натури, веде роботу послідовно. Композиція правильно організована, передані пропорції предметів, конструктивно побудована форма, показана площина, на якій розташовані предмети. Методом штриховки за допомогою світлотіні переданий об'єм предметів, характер освітлення, світлові відмінності. Робота цілісна; техніка виконання і культура подачі зауважень не викликають.

9 балів


(71 – 80)

Абітурієнт володіє навичками та уміннями малювати з натури, інколи порушує послідовність виконання роботи, яка містить не значні помилки у пунктах 1 – 6, але в цілому композиція правильно організована, передані пропорції предметів, конструктивно побудована форма, показана площина, на якій розташовані предмети. Методом штриховки за допомогою світлотіні зображений об'єм предметів, характер освітлення, світлові відмінності. Робота цілісна; техніка виконання і культура подачі суттєвих зауважень не викликають.

8 балів


(61 – 70)

Абітурієнт володіє навичками та уміннями малювати з натури, дещо порушена послідовність виконання роботи, яка містить окремі помилки у пунктах 1 – 6, але в цілому композиція правильно організована, передані пропорції предметів, конструктивно побудована форма, показана площина, на якій розташовані предмети. Методом штриховки за допомогою світлотіні зображений об'єм предметів, характер освітлення, світлові відмінності. Робота цілісна; техніка виконання і культура подачі викликають деякі зауваження.

7 балів


(51 – 60)

Абітурієнт володіє навичками та уміннями малювати з натури, але порушує послідовність виконання роботи, яка містить окремі помилки у пунктах 1 – 6, але в цілому композиція правильно організована, передані пропорції предметів, конструктивно побудована форма, показана площина, на якій розташовані предмети. Методом штриховки за допомогою світлотіні зображений об'єм предметів, характер освітлення, світлові відмінності. Робота подрібнена, вимагає узагальнення; техніка виконання і культура подачі достатня.

6 балів


(41 – 50)

Абітурієнт не достатньо володіє навичками та уміннями малювати з натури. Робота ведеться непослідовно, містить системні помилки у пунктах 1 – 6, але в цілому композиція правильно організована, передані пропорції предметів, конструктивно побудована форма, показана площина, на якій розташовані предмети. Абітурієнт намагається методом штриховки за допомогою світлотіні передати об'єм предметів, характер освітлення, світлові відмінності. Робота подрібнена, вимагає узагальнення; техніка виконання і культура подачі достатня.

5 балів


(31 – 40)

Абітурієнт не достатньо володіє навичками та уміннями малювати з натури. Робота ведеться непослідовно, містить системні помилки у пунктах 1 – 6, але в цілому композиція правильно організована, передані пропорції предметів, конструктивно побудована форма, схематично показана площина, на якій розташовані предмети. Абітурієнт намагається методом штриховки за допомогою світлотіні передати об'єм предметів. Характер освітлення, світлові відмінності відображені не виразно. Робота подрібнена, вимагає узагальнення; техніка виконання і культура подачі достатня.

4 бали


(26 – 30)

Абітурієнт не достатньо володіє навичками та уміннями малювати з натури. Робота ведеться хаотично, містить системні помилки у пунктах 1 – 6, композиція організована з суттєвими помилками, пропорції предметів передані неточно, конструктивно не побудована форма, схематично показана площина, на якій розташовані предмети. Абітурієнт намагається методом штриховки за допомогою світлотіні передати об’єм предметів. Характер освітлення, світлові відмінності відображені не виразно. Робота подрібнена, вимагає узагальнення; техніка виконання і культура подачі достатня.

3 бали


(20 – 25)

Абітурієнт володіє навичками та уміннями малювати з натури на початковому рівні. Робота ведеться хаотично, містить системні помилки у пунктах 1 – 6, композиція організована з суттєвими помилками, пропорції предметів передані приблизно, конструктивно не побудована форма, не показана площина, на якій розташовані предмети. Абітурієнт намагається методом штриховки за допомогою світлотіні передати об’єм предметів. Характер освітлення, світлові відмінності відображені не виразно. Робота подрібнена, невиразна, вимагає деталізації або узагальнення; техніка виконання і культура подачі низькі.

2 бали


(11 – 20)

Абітурієнт володіє навичками та уміннями малювати з натури на елементарному рівні. Робота ведеться хаотично, містить системні грубі помилки у пунктах 1 – 6, композиція організована з суттєвими помилками, пропорції предметів передані приблизно, конструктивно не побудована форма, не показана площина, на якій розташовані предмети. Абітурієнт не володіє методом штриховки. Об’єм предметів не переданий. Не відображений характер освітлення, світлові відмінності. Робота схематична, техніка виконання вимагає деталізації або узагальнення; культура подачі низька.

1 бал


(0 – 10)

Абітурієнт не володіє навичками та уміннями малювати з натури на елементарному рівні. Робота виконується хаотично, містить системні грубі помилки у пунктах 1 – 6, композиція не організована, пропорції предметів не передані, конструктивно не побудована форма, не показана площина, на якій розташовані предмети. Абітурієнт не володіє методом штриховки. Об’єм предметів не переданий. Не відображений характер освітлення, світлові відмінності. Робота схематична, техніка виконання вимагає деталізації або узагальнення; культура подачі низька.

3. Конкурс з композиції

3.1. Загальні положення

Композиція, як творчий процес, є важливою складовою вивчення всіх образотворчих дисциплін у мистецьких навчальних закладах. Вона є базою художньої освіти майбутніх фахівців спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво». Композиція – невід’ємна частина естетичного виховання у системі художньо-педагогічної підготовки, яка розвиває художні здібності, творчу уяву і фантазію, креативне мислення та формує практичні вміння і навички правильно організовувати площину аркуша, вдало розміщувати зображення на форматі, виділяти основне за допомогою різних засобів, досягати цільності художнього твору.

Композиція, як один із етапів творчого конкурсу вступних випробувань, дає можливість визначити готовність абітурієнта до майбутньої художньо-творчої діяльності.

Вступна робота з композиції передбачає:
- вдале розміщення зображення на форматі;
- організацію площини за допомогою різних засобів (лінії, геометричні фігури, плями, гармонізації кольорів), а також зв’язок всіх частин малюнку в єдине ціле;
- досягнення цілісності і виразності малюнка, чіткості його сприйняття.

Робота з композиції виконується за 4 астрономічні години і оцінюється предметною комісією у складі не менше трьох осіб за відповідно затвердженими критеріями оцінювання.

Постановка з композиції для творчого конкурсу:

Виконується орнаментальна композиція.

Завдання:абітурієнт повинен побудувати орнамент із вибраних елементів (метелики,бабки,квіти та ін.)та кольорової гами .Композиція вирішується декоративно

Під час конкурсу оцінюється:
1. Відповідність композиції заданій умові.
2. Виразність обраних елементів.
3. Оригінальність рішення , як рапорту так і всього орнаменту .
4. Гармонійність композиції в цілому.
5. Гармонізація колористичного рішення орнаменту .
6. Цілісність та виразність художнього твору.

3.2. Критерії оцінювання роботи

10 – 12 балів

(76 – 100)

Робота виконана в повному обсязі, композиція розроблена, виразна, врівноважена, неординарна, пошукові варіанти альтернативні за формоутворенням, правильно зображено композицію в аксонометрії, композиція аркуша цілісна, графіка якісна, світлотіньове оформлення виразне.
7 – 9 балів

(51 – 75)


Робота в цілому відповідає вищевказаній якості, але має окремі незначні вади у написах чи композиції аркуша, чи у графічному оформленні роботи, або має несуттєві недоліки щодо створеної композиції – незначні помилки у зображенні, створена композиція ординарна, невиразна, неврівноважена, пошукові варіанти подібні за формоутворенням.
4 – 6 балів

(26 – 50)


Робота виконана в повному обсязі, але має ряд недоліків: недосконала композиція аркушу, є суттєві помилки у зображенні пошукових варіантів, проекцій перспективного рисунку; незавершеність окремих елементів роботи – ортогональних проекцій, світлотіньового оформлення.
1 – 3 бали

(0 – 25)

Робота має недосконалу композицію, відсутні варіанти рішення, недосконале графічне оформлення, є помилки в зображені проекцій та форм, або якщо роботу не завершено.

Hosted by uCoz