MENU

Положення про дипломну роботу молодшого спеціаліста


МИКОЛАЇВСЬКИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ
КОЛЕДЖ


"Затверджую":

В.о. директора ММАК
_______________ П.В. Кулішенко
„___”_____________2015р.


ПОЛОЖЕННЯ
про дипломну роботу

молодшого спеціаліста

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ
0202 « Мистецтво»
НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ
6.020208 «Декоративно-прикладне мистецтво»
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

5.02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво»

КВАЛІФІКАЦІЯ
3471 Художник-виконавець.
3340 Викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів.
3476 Керівник аматорського дитячого колективу


Розглянуто та схвалено
на засіданні Методичної ради
Протокол № ___ від ________
Голова Методичної ради
____________ Д.В. Лукьяненко

Розглянуто та затверджено
на засіданні Педагогічної ради
Протокол № ___ від ________


м.Миколаїв
2015р.


1. Загальні положення

Дипломні роботи є випускними кваліфікаційними роботами молодших спеціалістів спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво» виконуються на завершальному етапі навчання студентів, який передбачає:

-систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань із спеціальності та застосування їх під час вирішення конкретних задач діяльності;
- розвиток навичок самостійної роботи й оволодіння методиками, що пов’язані з виконанням виробничих функцій та типових задач діяльності, що визначені в освітньо-кваліфікаційній характеристиці.

Задача випускної кваліфікаційної роботи – продемонструвати ступінь засвоєння теоретичних та практичних розділів професійних дисциплін на практиці в професійних умовах або наближених до них. Зміст завдань дипломної роботи повинен включати дисципліни нормативної частини ОПП:

1. Історія декоративно-прикладного мистецтва
2. Основи композиції, композиція
3. Креслення і перспектива
4. Технологія і матеріалознавство
5. Економічна теорія
6. Безпека життєдіяльності
7. Основи екології
8. Охорона праці
9. Профмайстерність

Завдання на дипломну роботу має відображати систему компетенцій, виробничі функції та типові задачі діяльності, що визначені в освітньо-кваліфікаційній характеристиці. Завдання та тематика дипломних робіт повинні бути своєчасно доведені до студентів.

Завантажити повну версію Положення про дипломну роботу молодшого спеціаліста

 

Hosted by uCoz